Christian Dotremont

f. 1922-1979), Tervuren i Belgien

Christian Dotremonts kommer af en familie, der redigerede og udgav tidsskrifter om kunst, hvorfra hans egen interesse for både ord , billeder og kunst stammer. Fra ganske ung spirer nysgerrigheden for at skabe kunst med ord, hvad der skal blive kunstnerens karakteristika for hans kunstneriske udtryk livet igennem.
I begyndelsen af 1940, som ung poet, involverer Dotremont sig med surrealisterne, hvor hans mål var ”at afsløre kunstens mange facetter”. Hos surrealisterne finder hans en kunstnerisk form, der ikke lader sig styre at de gængse opdelinger mellem kunstarterne og derfor giver frihed til at eksperimentere med ord, billeder og koncepter, der nysgerrigt og levende undersøger hvad kunstbegrebet kan indeholde.

At skrive i billeder
I Dotremonts billedkunst er ordene altid det vigtigste. Dotremont udvikler en form for skrift eller tegnlignende system, som er en mellemting mellem billeder og ord. Han kaldte dem ”Logogrammer”. Logogrammerne fremstår som smukke mønstre, der leder tankerne hen på kalligrafi eller arabiske skrifttegn. Disse ”billeder af ord, og ord af billeder” malede Dotremont hele livet. Ofte skrev han en kort tekst i billedets bund, der oversatte logogrammet til læsbar tekst. Disse tekster var ofte korte, poetiske og ofte med et humoristisk twist.“Poetry must be seen and not only read” , 1972 , blæk på papir
Et eksempel på Dotremonts værker, der blev vist på den legendariske gruppeudstilling “Kunst er bedre end Guld”1977 i Galerie Birch

”To Birch or not to be”
Gennem Asger Jorn introduceres Dotremont til Galerie Birch, der ledes af den karismatiske kunsthandler og galleriets stifter, Børge Birch. Dotremont bliver også hurtigt en privat ven til Birch. Mange år efter Cobra-gruppens opløsning er der stadig et tæt kontakt til galleriet i København og da Birch fyldte 75 år forærer Dotremont ham 14 af sine berømte logogrammer. De 14 billeder var alle lavet specielt til Birch og bærer humoristiske tekster som ”To Birch or not to be”,
”Bl.a. er du tegnebogskunstner”, ”Birchalligrafi” og ”Når han var meget ung, sagde man, at han var galerie i hovedet”.


Dotremonts legendariske logogrammer lavet specielt til Børge Birch.

En energisk belgier møder en utæmmet dansker
Christian Dotremont, belgisk billedkunstner og poet, er en central del af Cobra-bevægelsens dannelse og gennemslagskraft. Da Dotremont i 1940erne møder Asger Jorn, møder han sin ligemand. Asger Jorn er rejst ud i Europa for at finde ligesindede og i Belgien møder han flere at de folk, der senere skal få afgørende indflydelse på dannelsen af Cobra-fællesskabet. Herudover er Dotremont katalysator for en pulserende passion for at skrive, som Jorn allerede eksperimenterer med. De to mødes omkring en fælles passion for at fremføre et fælles internationalt sprog for samtidens nye kunstneriske udtryk. Sammen skaber de kunstbevægelsen Cobra og en vigtig del cementeringen og udbredelsen bliver det fælles projekt omkring kunstnergruppens eget tidsskrift af samme navn.
Sammen med Pierre Alechinsky stifter Dotremont og Jorn COBRA-bevægelsen i Paris, i 1948. På den lille Café de Flore underskriver de gruppens manifest, der bliver begyndelsen på tre års gunstigt arbejde, livlige diskussioner og flere indbyrdes skandaler. Trods COBRA-gruppens relativt korte levetid har fællesskabet afgørende betydning, ikke blot for datidens internationale kunst, men også for at fornye det billedkunstneriske udtryk som har præget kunsten frem til i dag. COBRA betegner lidt bredt de kunstværker som gruppens medlemmer skaber fra 1950’erne og frem til omkring 1970’erne.

Da Dotremont går ind i COBRA-bevægelsen er det yderst helhjertet og med en utrættelig energi! Det virker naturligt, at det netop blev Dotremont, der kommer til at primusmotor for udgivelsen af COBRA-tidsskriftet. Dotremont virker allestedsnærværende i COBRA-bevægelsen og sammen med Jorn må han siges at være blandt gruppens mest aktive medlemmer. Dotremont er organisator og koordinator, finder finanseringsløsninger til gruppens tidsskrift og arrangerer gruppens udstillinger.
Også personligt fylder Dotremont meget ! Han er stærk, udfarende og energisk, og hans stærke meninger sig blandt andet skyldig i en skandale på Stedelijk museum i Holland 1949. I forbindelse med udstillingen tager Dotremont alt opmærksomheden, da han holder en lang kamptale for kommunismen: De hollandske tilhørere provokeres over den lange tale på det, for dem, ukendte sprog. Afbrydelser og tilråb bliver til en større fysisk slåskamp og flere fra Cobra-gruppen melder sig ud efter Dotremonts optræden.

Sammenstød og uenigheder som disse ender ud i gruppens opløsning i 1951. Udover uenigheder er gruppen dog også plaget af store finansielle problemer og alvorlig sygdom. Den dårlige økonomi giver svære levevilkår for kunstnerne og inden gruppens endelige opløsning indlægges Asger Jorn blev med tuberkolose i Silkeborg. Da Dotremont besøger ham, undersøges han og indlægges omgående og de to kunstnere kommer til at ligge side om side i mange måneder. Fra deres sygeleje skaber de flere fælles værker, ofte med ironiske og humoristiske kommentarer til deres sørgelige situation. Den venskabelige fællesskabsfølelse kommer på hård prøve og en dag er han pist forsvundet !
Christian Dotremont overlever sin sygdom og fortsatter med at skabe kunst sit holder kontakten med flere af de tidligere Cobra-kunstnere.

Repræsenteret på følgende danske museer
Den legendariske gruppeudstilling I Galerie Birch I 1977 “Kunst er bedre end guld”
Museum Jorn
Louisiana
AROS
Kastrupgaardsamlingen
Randers Kunstmuseum
KUNSTEN i Ålborg
Horsens Kunstmuseum
Fyns Kunstmuseum