Jean Messagier

f.1920 – 1999, Frankrig
Kunstmaler og grafiker

”Kære Jean Messagier, du får os med disse malerier til at lukke op for vore sanser, får os til at se lyset på den blå himmel, høre insekterne i det grønne græs, mærke duften af blomsterne og føle vor nærværelse i dine billeder.”
– Børge Birch, 1977

Den franske kunster Jean Messagier vokser op i den vibrerende kunstmetropol Paris og det landlige Franche-Comté, hvorfra han udfører sine første skitser og akvareller.
Messagiers første soloudstilling finder sted på et slot i Montbéliard i 1943. Fra 1960 begynder han at udstille udenfor Frankrigs grænser og deltager i de store internationale events, som talsmand for ny retning i fransk maleri. Han er med til at etablere den lyriske abstraktion og fremstår selv som en ener, der på unik vis besjæler naturen i sine værker – men nægter at lade sig definere som kunstner.

Karakteristiske farvesammensætninger
Messagiers primære inspirationskilde er naturen og hans kendetegnende organiske udtryk og unikke støvede og klare farvesammensætninger viser en særlig sensitiv fortolkning af naturfænomener og årstidernes skiftende særpræg. Messagier laver ofte sine farver så lyse, at de næsten virker transparente og bruger brede spontane penselstrøg til at male sine oplevelser af landskabet i France-Comté.
Hans værker fremstår abstrakte, spontane og kaotiske, men på samme tid ekstremt velkomponerede, som var de nøje tilrettelagt. Har man én gang set et værk af Messagier, vil man altid kunne genkende hans mystisk dragende og svævende figurer.

Inspirationskilder
Messagier bliver tidligt inspireret af Paul Klee og kunstkritikeren Charles Estienne, der allerede i 1950 tager afstand fra tidens geometriske abstraktion og bliver talsmand for et mere frit og lyrisk billedsprog.
I årene 1945 til 1949 studerer Messagier på kunstskolen l’École Nationale Supérieure Des Arts Décoratifs og fascineres især af Pablo Picasso, André Masson og sin lærer Francis Desnoyers. Messagier bliver i sin sene karriere inspireret af amerikansk Pop Art.

Etablering af ny kunstretning
Jean Messagier er en central figur i etableringen af La Nouvelle Ecole de Paris og den såkaldte Art Informel, der betragtes som den europæiske pendant til amerikansk abstrakt ekspressionisme (jf. Jackson Pollock). Den kunstneriske filosofi bag denne retning peger imod det intuitive, spontane og ukontrollerede udtryk, som forbinder dem til COBRA-bevægelsen.
Dog har Messagier aldrig selv accepteret eller bekendt sig til nogen specifik kunstretning, ligesom han heller ikke finder det nødvendigt, at skelne mellem det abstrakte og det figurative. Kunsthistoriker og forfatter til bogen Jean Messagier, Georgina Oliver, skriver således:
“Within his nature-oriented grand design all contradictions and paradoxes are acceptable.”

Birch og Messagier
Børge Birch møder Jean Messagier i 1960 på et besøg hos Galerie Schoeller i Paris, der udstiller Messagiers værker. De to bliver hurtigt venner og dette er starten på en række udstillinger i Galerie Birch.
Messagiers farvestrålende naturskildringer vækker Birchs fascination af landskabsmaleriet, der ellers var trådt i baggrunden for de unge COBRA-malere. Således sætter Birch, i kataloget til Messagiers udstilling på galleriet i 1977, smukt ord på sin fascination af kunstnerens værker:
“Det er gået op for mig senere hen, hvad det var, der først standsede mig, men derefter satte mig i gang med Jean Messagiers maleri. Simpelthen hans meget nære forhold til himlen, jorden, vinden og vejret …En afhængighed, en kærlighed og et kolossalt kendskab til naturens omskiftelighed. (…) Min store beundring for Oluf Høst og hans maleri gik naturligt lidt i stå ved mit arbejde for de ”nye” og unge abstrakte COBRA-folk. Jeg troede faktisk, jeg var ”færdig” med det så let genkendelige landskabsmaleri, men så let går det nu heller ikke, for her –stående overfor de farvestrålende malerier af Jean Messagier – er jeg igen den samme begejstrede iagttager af naturen, af himlens blå, jordens grønne græs, kornets guldokker og de violette skygger.”