Richard Mortensen

1910-1993 , København
Maler og grafiker

Uddannelse
1930 Helge Helmers malerskole
1931 Bizzie Høyers tegneskole
1932-32 Elev på Det Kongelig Danske Kunstakademi
1964-1980 Professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi

Richard Mortensen rejser efter sine studier ved Bizzie Høyers tegneskole til Berlin sammen med Ejler Bille i 1931, for at opleve en stor udstilling med maleren Kandinsky. Mødet med Kandinskys værker bliver et skelsættende øjeblik for de to unge kunstnere, der inspireres til at dyrke den abstrakte kunst. De vender tilbage til Danmark, og bliver optaget ved Det Kongelig Danske Kunstakademi. Som elev på Kunstakademiet kommer Richard Mortensen i lære hos Aksel Jørgensen. Han udfører flere selvstændige modelstudier, men afbryder studierne efter kun et år.

Efter bruddet med Kunstakademiet debuterer Richard Mortensen ved Kunstnernes Efterårsudstilling i 1933. Her udstiller han det abstrakte maleri, Det Blå Rum, som baner vejen for hans kunstneriske formsprog. Han bliver ven med kunstneren Vilhelm Bjerke-Petersen, hvis far får en mentorrolle for en ung Mortensen. Megen af hans kunsthistoriske interesser starter i tiden omkring med Carl V. Petersen og bliver grobund for Mortensens store viden.

Richard Mortensen får en yderst central rolle i det danske kunstliv og afgørende indflydelse på udviklingen af det abstrakt-konkrete maleri i Danmark.
I 1933-34 danner han sammen med bl.a Vilhelm Bjerke Petersen og Ejler Bille kunstnergruppen Linien, der med sit eget tidsskrift og talrige udstillinger introducerer og udvikler den abstrakte surrealistiske kunst på dansk grund. I 1930’erne veksler Mortensen mellem abstrakte kompositioner, stærkt inspireret af Wassily Kandinsky, og en anden mere spontan-ekspressiv stil, der har rod i surrealismens automattegning. Han er meget optaget af surrealismens interesse for drømmen og individets underbevidsthed. På samme facon forsøger han at skildre det, der ligger under overfladen. Billedet bygges op i en komposition af rene flader af en stærk kolorit. Det er først og fremmest abstraktionen – den klare tanke og form, som han er optaget af. Kompositionerne bygges op over diagonaler, hvis tyngdepunkt med lethed flyttes rundt på lærredet.
I det Københavnske kunstnermiljø møder Mortensen flere personer som får betydning for hans kunstneriske karriere såvel som privat, bla. kunstsamleren Elise Johansen og den unge billedhugger Sonja Ferlov. I 1936 udstiller han for første gang på Grønningen.

Mortensen tager sin første rejse til Paris i 1937 i selskab med kunstnerkammeraterne Sonja Ferlov, Ejler Bille og Hans Øllgaard. Her møder de Max Ernst og Yves Tanguy. Tilbage i København og fyldt op med nye indtryk deltager Mortensen ved en udstilling af international avantgardekunst, sammen med Poul Klee, Yves Tanguy, Piet Mondrian og Wassily Kandinsky. I 1938 udstiller han på både Corner og Høst udstillingen.

Under besættelsestiden beskæftiger Richard Mortensen sig blandt andet ved at være medredaktør af tidsskriftet Årstiderne. Mange af værkerne fra denne periode kredser sig om krigen som tema, bl.a. med værket Bomber over Lande (1940). I 1945 gifter han sig med forfatterinden Sonja Hauberg og samme år tildeles hans Edward Munch-prisen.

Det er hustruen, Sonja Haubergs død i 1947, der bliver afgørende for Mortensens kunstneriske vendepunkt. Sammen med vennen og kollegaen Robert Jacobsen bosætter Mortensen sig i Paris i det danske kunstnerhus Suresnes. Her finder Mortensen frem til sin egen og mere afklarede kunstneriske stil, der betyder at han vender sig fra det spontan-abstrakte udtryk og skaber sit konstruktiv-abstrakte udtryk. Disse konkrete og abstrakte malerier kendes og huskes Mortensen for den dag idag. I 1948 deltager han ved Venedig-biennalen, og skaber samme år hovedværket Opus 1, no.1. Opus-serien

Opholdet i Paris har stor indvirkning i Mortensens liv og virke. Hos Galerie Denise René møder han mange af de store abstrakte kunstnere, heriblandt Victor Vasarely, Jean Dewasne og Jean Arp og Auguste Herbin, hvor særligt sidstnævnte får store betydning for Mortensens udvikling. Mortensens første soloudstilling hos Galerie Denise René finder sted i 1950 og bliver et gennembrud for den danske, abstrakte kunst. Under titlen Klar Form bliver værkerne vist i København, Stockholm, Oslo, Helsinki og Liege. Vasarely, Fernand Léger og Robert Jacobsen deltager også ved udstillingen.
Richard Mortensens succes fortsætter i 1955, hvor han bl.a. udstiller på Documenta 1 i Kassel og Biennalen i Menton. Derudover hyldes han med en soloudstilling ved Stedelijk Museet i Amsterdam. Han skaber det ni meter lange værk Opus Normandie, som straks erhverves til den nyåbnede museum Louisiana. Det omfattende værk blev fremvist ved museets prestigefyldte åbning i 1958.

Da Mortensen bliver en del af det førende parisiske galleri, Galerie Denise René skaber han i det følgende årti en række stramt komponerede malerier. I disse malerier arbejder han i rene farveflader, der ligger sig side om side og overlapper hinanden. Han udforsker her billedets to dimensioner ved at reducere dets illusion om rumlighed – som det har set ud i de forgangne tider.
Livsmæssigt markerer årene også et afgørende skift, hvor han efter udstillingen på Den Frie Udstillingsbygning udnævnes til professor ved Kunstakademiet i København og vender hjem til Danmark.

I 1970’erne arbejder Mortensen mere isoleret og koncentreret og begynder at studere blandt andet Zen-Buddhismen. Det bliver nogle gunstige år, med stor inspiration og fordybelse, hvor Mortensen skaber et imponerende og næsten uforklarligt antal værker.
Tiden går også med at dyrke interessen for både musik og litteratur. Elise Johansen forærer Mortensen bogen Den Blå Drage, som puster liv i interessen for mellemøstlig filosofi og verdens store religioner. Mortensen underskriver sine sene værker med navnet Morten-Zen.

I anledning af kunstnerens 70-års fødselsdag i 1980, afholder flere af de store museer store retrospektive udstillinger; hhv. Århus Kunstmuseum, Nordjyllands Kunstmuseum, Herning Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst. Med en international karriere på over 60 år, cementeres Richard Mortensens position som en klassiker indenfor moderne dansk billedkunst. Hans indflydelse på udviklingen af det abstrakte maleri i Danmark kan ikke overvurderes.

Det store separatudstilling på Ny Carlsberg Glyptotek “Det sene i livet” åbner i 1994 med Mortensens sidste malerier og er et unikt indblik i hans sene livsfase, hvor han er vendt hjem fra udlandet og falder til ro på dansk grund med sin nye hustru. Det var et stort ønske for Mortensen selv at vise hans nye maleriske udtryk. og udstillingen i 1994 bliver til i samarbejde med Mortensens familie efter hans ønske.